Ajudes per a reduir escletxa digital entre l'estudiantat- Covid-19

Universitat Jaume I - Banco Santander

Ajuda per a l'adquisició d'un ordinador portàtil o altre equipament necessari per a seguiment de la docència.

Dirigido a:
De la Universidad/es: Universidad Jaume I Castellón

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes:


a)     L’estudiantat de grau matriculat d’un mínim de 30 crèdits en el curs acadèmic 2019/2020. sempre i quan no siguen els darrers crèdits per obtindre el títol. No obstant s’exceptuarà d’aquesta excepció l’estudiantat que estiga preinscrit en un màster UJI.

b)     L’estudiantat de màster matriculat d’un mínim de 30 crèdits que no finalitze els seus estudis en el curs 2019/2020, i que estiga preinscrit en un curs de doctorat.

c)     L’estudiantat matriculat en estudis de doctorat impartits a la Universitat Jaume I que obtinguen una valoració positiva del seu tutor de tesi, sempre que no estiga en disposició de llegir la tesi en la finalització del curs 19/20.


L’estudiantat que sol·licite l’ajuda ha de reunir els següents requisits:


- Ser becari del Ministeri d’Educació i Formació Professional en el curs 19/20 o de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports. Aquest requisit no es demanarà a l’estudiantat de doctorat.


- No disposar de mitjans informàtics o tecnològics que permeten un seguiment de la docència en línia com a conseqüència de l’absència de recursos econòmics suficients de la unitat familiar. La persona interessada haurà de fer un escrit d’al·legacions on justifique la dificultat en l’adquisició de l’equipament objecte de subvenció. La Universitat Jaume i pot demanar documentació justificativa d’aquesta situació.


En tot cas es poden considerar altres peticions justificades per raons d’interès social sempre i quan existesca crèdit per atendre la resta de peticions.


- Haver adquirit un ordinador portàtil o altre material subvencionable entre l’1 de juliol i el 30 d’octubre de 2020. Información General

Descripción de la beca:
 1. 5 ajudes per a l’adquisició d’un ordinador portàtil per un import màxim de 500 € per a estudiantat de doctorat.
 2. 33 ajudes per a l’adquisició d’un ordinador portàtil per un import màxim de 500 € per a l’estudiantat de grau i màster.
 3. 20 ajudes per un import màxim de 50 € per a l’adquisició d’un router, web cams o micròfons, amplificador de senyal o equipament semblant necessaris per al seguiment de la docència online.


Duración de la beca: 2020
Importe: €500 , €50
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 58
Información Adicional:

.-L’adquisició d’un ordinador portàtil és incompatible amb l’adquisició de la modalitat d’altre equipament necessari de l’apartat 3.


Organiza:

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado