Ajuts per terceres llengües a l'EIM

Universitat de Barcelona

Convocatòria d'ajuts per a fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2, B1, subnivell B2.1, B2, subnivell C1.1, C1 del MECR

Dirigido a:
De la Universidad/es: Universidad de Barcelona

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

L'alumnat que sol·liciti aquests ajuts haurà de reunir els requisits següents:

 • Ser estudiant de Grau de la Universitat de Barcelona el curs 2019-2020 i tenir una nota mínima d'expedient de 5. En el càlcul de la nota mitjana de l'expedient es comptabilitzaran les assignatures suspeses.
 • No tenir acreditat cap altre nivell B2 del MECR per la modalitat A en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
 • No tenir acreditat cap altre nivell C1 del MECR per la modalitat B en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
 • Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiant més gran de 18 anys sigui titular de l'autorització de residència.
 • Estar matriculat i haver superat un curs d'idiomes de nivell A2, B1, subnivell B2.1 o B2, Subnivell C1.1, C1 del MECR, en l'EIM de la UB en el període comprès entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 d'agost de 2020, els estudiants de Grau de la Universitat de Barcelona, inclosos els estudiants de centres adscrits que apliquen preus públics: l'Institut Nacional d'Educació Física de catalunya (INEFC) i l'Insititut de Seguretat de Catalunya.Información General

Descripción de la beca:

Convocatòria d'ajuts per a fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2, B1, subnivell B2.1, B2, subnivell C1.1, C1 del MECR.Duración de la beca: 1
Importe: €50,000
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 200

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados