Ajuts per terceres llengües a l'EIM

Universitat de Barcelona

Cursos/Formación

Convocatòria d'ajuts per a fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2, B1, subnivell B2.1, B2, subnivell C1.1, C1 del MECR

Dirigido a: Graduados, Pregraduados
Que vivan en: España.

 1. Inscripciones abiertas
  del 12/11/2019 al 14/09/2020

 2. Evaluación de solicitudes
  del 15/09/2020 al 15/10/2020

 3. Publicación de resultados
  15/10/2020

 4. Proceso finalizado


Requisitos

L'alumnat que sol·liciti aquests ajuts haurà de reunir els requisits següents:

 • Ser estudiant de Grau de la Universitat de Barcelona el curs 2019-2020 i tenir una nota mínima d'expedient de 5. En el càlcul de la nota mitjana de l'expedient es comptabilitzaran les assignatures suspeses.
 • No tenir acreditat cap altre nivell B2 del MECR per la modalitat A en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
 • No tenir acreditat cap altre nivell C1 del MECR per la modalitat B en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
 • Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiant més gran de 18 anys sigui titular de l'autorització de residència.
 • Estar matriculat i haver superat un curs d'idiomes de nivell A2, B1, subnivell B2.1 o B2, Subnivell C1.1, C1 del MECR, en l'EIM de la UB en el període comprès entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 d'agost de 2020, els estudiants de Grau de la Universitat de Barcelona, inclosos els estudiants de centres adscrits que apliquen preus públics: l'Institut Nacional d'Educació Física de catalunya (INEFC) i l'Insititut de Seguretat de Catalunya.Información General

Descripción de la beca:

Convocatòria d'ajuts per a fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2, B1, subnivell B2.1, B2, subnivell C1.1, C1 del MECR.Duración de la beca: 1
Importe: €50,000
¿Qué incluye la beca? Cuantía económica
Número de becas ofrecidas: 200
Documentos asociados a la beca:

Instrucciones

 • Emplenar el formulari de la UB, imprimir-lo, signar-lo i entregar-lo a qualsevol registre de la UB. S'haurà de fer constar en la sol·licitud una adreça de correu electrònic per utilitzar-la a efectes de notificacions


 • Una vegada emplenada la sol·licitud, s'ha d'imprimir, signar i lliurar a qualsevol registre de la UB juntament amb la documentació necessària.

 


 1. Inscripciones abiertas
  del 12/11/2019 al 14/09/2020

 2. Evaluación de solicitudes
  del 15/09/2020 al 15/10/2020

 3. Publicación de resultados
  15/10/2020

 4. Proceso finalizado

Inscripciones abiertas
del 12/11/2019 al 14/09/2020