Akademia Biznesu Rodzinnego Santander Universidades we Wrocławiu

WSB Wrocław, UE Wrocław, WSF, PWr

Weź udział w Akademii, poszerz swoją wiedzę i umiejętności w czasie warsztatów, wizyt studyjnych oraz staży w zakresie tematyki prowadzenia biznesu rodzinnego!

Dirigido a:

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

 1. Projekt skierowany jest do studentów i wykładowców uczelni wyższych na terenie Wrocławia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie www.santander-grants.com/program/akademia_su_wroclaw do dnia 5.12.2019
 3. Niezbędnym warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w konkursie jest udział w panelu dyskusyjnym.

Información General

Descripción de la beca:

Akademia Biznesu Rodzinnego Santander Universidades to cykl zajęć organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu we współpracy z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu , Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Biurem Karier Politechniki Wrocławskiej.

Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości rodzinnej i przedsiębiorstw rodzinnych jako alternatywnej ścieżki kariery zawodowej wśród min. 120 studentów I wykładowców uczelni dolnośląskich.

Projekt składa się z cyklu wykładów i warsztatów organizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Uczelniach Partnerskich oraz wizyty w przedsiębiorstwach rodzinnych. 

Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne pozwolą uczestnikom zwiększyć poziom wiedzy o firmach rodzinnych oraz umożliwią nabycie podstawowych umiejętności z zakresu identyfikacji specyfiki i podstawowych problemów zarządczych przedsiębiorstw rodzinnych.

Po ukończeniu projektu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę. 

Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Santander Universidades dostępne będę u koordynatorów uczelnianych, na stronach internetowych partnerów programu oraz w Regulaminie:

Duración de la beca: Informacja o terminach spotkań ukaże się niebawem
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 120
Información Adicional:

Zapisy odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander: www.santander-grants.com w dniach 15.10- 5.12.2019 roku.

Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Akademii jest udział w co najmniej 4 godzinach wykładów, 4 godzinach warsztatów oraz wizyta studyjna w przedsiębiorstwie rodzinnym .

Uczelnie współpracujące:

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados