Akademia Santander Universidades na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Para estudiantes de 2 universidades de 1 países
Información General

Akademia Santander Universidades to cykl zajęć organizowanych przez Santander Universidades Polska, Koło Naukowe Bankowości UEK oraz Katedrę Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt skierowany jest do studentów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Składa się z cyklu siedmiu spotkań, podczas których, w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, odbędą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez praktyków z obszaru bankowości z Santander Bank Polska S.A. Zajęcia te mają na celu przybliżenie uczestnikom zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty pracy w sektorze bankowym. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę. Wydarzenie daje członkom środowiska uniwersyteckiego możliwość poszerzenia wiedzy finansowej w zakresie szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi w bankach, oceny zdolności kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym, współpracy banków z fintechami czy finansowania projektów inwestycyjnych. 

Prawo uczestnictwa w Akademii mają Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego wyselekcjonowani przez Organizatorów spośród osób ubiegających się o uczestnictwo w Akademii w wyniku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego opartego o kryteria naukowe i organizacyjne. 

Organizatorzy przewidują 80 miejsc w ramach wykładów otwartych oraz 25 miejsc w ramach każdego z warsztatów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwiększeniu limitu miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Santander Universidades na Uniwersytecie Ekonomicznym dostępne są w Regulaminie oraz na stronie internetowej http://knb.uek.krakow.pl/

Información Adicional

 • Zapisy odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander: www.becas-santander.com w dniach 12-26 kwietnia 2019 roku.
 • Organizatorzy przewidują 80 miejsc w ramach każdego wykładu oraz 25 miejsc w ramach warsztatów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwiększeniu limitu miejsc.
 • Organizatorzy prześlą do wszystkich uczestników informację o decyzji w zakresie kwalifikacji do Akademii do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
 • Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Akademii jest udział w co najmniej 4 wykładach otwartych, natomiast dla osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach także udział w obydwu warsztatach.
 • Koordynatorami Akademii na terenie Uczelni jest Koło Naukowe Bankowości UEK oraz Katedra Bankowości UEK.
 • W Akademii Santander Universidades mogą wziąć udział studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyselekcjonowani w procesie rekrutacyjnym po zakończeniu rejestracji. 
 • Administratorem danych osobowych Studentów uczestniczących w Akademii (imię, nazwisko, adres e-mailowy) będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym oraz w celu złożenia ofert dalszej współpracy wybranym Uczestnikom.
 • Z uwagi na fakt, że jeden z wykładów prowadzony będzie w języku angielskim konieczna jest znajomość tego języka na poziomie komunikatywnym (min. B2)
 • Harmonogram spotkań wraz z numerami sal znajduje się na stronie Koła Naukowego Bankowości UEK: http://knb.uek.krakow.pl

¿Qué incluye la beca?
Cursos
Requisitos

 • Studenci zainteresowani udziałem w Akademii zobowiązani będą do przystąpienia do etapu selekcji do Akademii. Etap selekcji do Akademii przeprowadzony zostanie przez Organizatorów.
 • Studenci zainteresowani udziałem w Akademii zobowiązani będą do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.becas-santander.com w dniach 10-26 kwietnia 2019 roku.
 • Rekrutacja na Warsztaty odbędzie się na podstawie zgłoszeń Uczestników, złożonych na platformie zawierających informacje o: średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów poprzedzających okres organizacji Akademii; osiągnięciach naukowych Uczestników, w szczególności w obszarze bankowości; osiągnięciach organizacyjnych Uczestników, w szczególności w obszarze bankowości.
 • Organizatorzy powołają Komisję, która przyzna punkty za osiągnięcia naukowe i organizacyjne (maksymalnie 2 punkty w każdym obszarze). Na podstawie przesłanych wniosków zostanie sporządzona przez Organizatorów lista rankingowa uwzględniająca sumę punktów uzyskanych z trzech powyższych kryteriów.
 • Na podstawie wyników selekcji do Akademii przeprowadzonej przez Organizatorów zostanie wyłoniona grupa 25 uczestników, która weźmie udział w warsztatach prowadzonych w ramach Akademii oraz grupa 80 osób, które wezmą udział w wykładach otwartych w ramach Akademii.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwiększeniu limitu miejsc, zarówno warsztatów, jak i wykładów otwartych.
 • Uczestnikiem Akademii może zostać wyłącznie Student, który deklaruje znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o decyzji w zakresie kwalifikacji do Akademii w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Comprueba si tu universidad tiene requisitos específicos para esta beca

Esta beca se oferta en varias universidades, debes seleccionar la tuya para conocer los requisitos

Busca por universidad
Instrucciones

Każdy zakwalifikowany Uczestnik otrzyma mailowe potwierdzenie akceptacji aplikacji na Akademię Santander Universidades.

FAQs / Preguntas frecuentes de la beca
 • 1. W jaki sposób mogę zapisać się na wykłady i warsztaty Akademii Santander Universidades na UEK?

  Zapisy odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander: www.becas-santander.com w dniach 10-26 kwietnia 2019 roku.


 • 2. Jaki jest limit miejsc w ramach Akademii?

  Organizatorzy przewidują 80 miejsc w ramach wykładów otwartych oraz 25 miejsc w ramach warsztatów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwiększeniu limitu miejsc.


 • 3. Kiedy uzyskam decyzję o kwalifikacji do Akademii?

  Organizatorzy prześlą do wszystkich uczestników informację o decyzji w zakresie kwalifikacji do Akademii do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

 • 4. Jakie są warunki uzyskania certyfikatu Akademii?

  Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Akademii jest udział w co najmniej 4 wykładach otwartych, natomiast dla osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach także udział w obydwu warsztatach.


 • 5. Kto jest koordynatorem Akademii na terenie Uczelni?

  Koordynatorami Akademii na terenie Uczelni jest Koło Naukowe Bankowości UEK oraz Katedra Bankowości UEK.

 • 6. Kto może wziąć udział w Akademii?

  W Akademii Santander Universidades mogą wziąć udział studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyselekcjonowani w procesie rekrutacyjnym po zakończeniu rejestracji. 

 • 7. Kto będzie administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych Studentów uczestniczących w Akademii (imię, nazwisko, adres e-mailowy) będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym oraz w celu złożenia ofert dalszej współpracy wybranym Uczestnikom.

 • 8. Czy udział w Akademii jest płatny?

  Udział Uczestnika w Akademii jest bezpłatny.

 • 9. W jaki sposób mogę zrezygnować z udziału w Akademii?

  Rezygnacja z udziału w Akademii możliwa jest jedynie do 10 maja w formie maila przesłanego na adres Koła Naukowego Bankowości UEK – knb@uek.krakow.pl. W miejsce osoby, która dokonała rezygnacji Organizatorzy zapraszają kolejnego uczestnika, który nie został zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

 • 10. Czy są dodatkowe warunki uczestnictwa w Akademii?

  Z uwagi na fakt, że jeden z wykładów prowadzony będzie w języku angielskim konieczna jest znajomość tego języka na poziomie komunikatywnym (min. B2)

 • 11. Gdzie mogę znaleźć harmonogram oraz sale w których będą się odbywały spotkania?

  Harmonogram spotkań wraz z numerami sal znajduje się na stronie Koła Naukowego Bankowości UEK: http://knb.uek.krakow.pl

Colaboradores

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Koło Naukowe Bankowości na UEK