Akademia Santander Universidades na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Interesujesz się bankowością? Weź udział w spotkaniach ze specjalistami Santander Bank Polska S.A., poszerz swoją wiedzę i zdobądź cenny certyfikat!

Dirigido a:

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

 • Studenci zainteresowani udziałem w Akademii zobowiązani będą do przystąpienia do etapu selekcji do Akademii. Etap selekcji do Akademii przeprowadzony zostanie przez Organizatorów.
 • Studenci zainteresowani udziałem w Akademii zobowiązani będą do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.becas-santander.com w dniach 10-26 kwietnia 2019 roku.
 • Rekrutacja na Warsztaty odbędzie się na podstawie zgłoszeń Uczestników, złożonych na platformie zawierających informacje o: średniej ocen z dwóch ostatnich semestrów poprzedzających okres organizacji Akademii; osiągnięciach naukowych Uczestników, w szczególności w obszarze bankowości; osiągnięciach organizacyjnych Uczestników, w szczególności w obszarze bankowości.
 • Organizatorzy powołają Komisję, która przyzna punkty za osiągnięcia naukowe i organizacyjne (maksymalnie 2 punkty w każdym obszarze). Na podstawie przesłanych wniosków zostanie sporządzona przez Organizatorów lista rankingowa uwzględniająca sumę punktów uzyskanych z trzech powyższych kryteriów.
 • Na podstawie wyników selekcji do Akademii przeprowadzonej przez Organizatorów zostanie wyłoniona grupa 25 uczestników, która weźmie udział w warsztatach prowadzonych w ramach Akademii oraz grupa 80 osób, które wezmą udział w wykładach otwartych w ramach Akademii.
 • W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwiększeniu limitu miejsc, zarówno warsztatów, jak i wykładów otwartych.
 • Uczestnikiem Akademii może zostać wyłącznie Student, który deklaruje znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 • Wszyscy Studenci, którzy wypełnili formularz rejestracyjny zostaną powiadomieni mailowo przez Organizatora o decyzji w zakresie kwalifikacji do Akademii w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

Información General

Descripción de la beca:

Akademia Santander Universidades to cykl zajęć organizowanych przez Santander Universidades Polska, Koło Naukowe Bankowości UEK oraz Katedrę Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt skierowany jest do studentów, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Składa się z cyklu siedmiu spotkań, podczas których, w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, odbędą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez praktyków z obszaru bankowości z Santander Bank Polska S.A. Zajęcia te mają na celu przybliżenie uczestnikom zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty pracy w sektorze bankowym. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę. Wydarzenie daje członkom środowiska uniwersyteckiego możliwość poszerzenia wiedzy finansowej w zakresie szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi w bankach, oceny zdolności kredytowej, zarządzania ryzykiem kredytowym, współpracy banków z fintechami czy finansowania projektów inwestycyjnych. 

Prawo uczestnictwa w Akademii mają Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego wyselekcjonowani przez Organizatorów spośród osób ubiegających się o uczestnictwo w Akademii w wyniku przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego opartego o kryteria naukowe i organizacyjne. 

Organizatorzy przewidują 80 miejsc w ramach wykładów otwartych oraz 25 miejsc w ramach każdego z warsztatów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwiększeniu limitu miejsc.

Szczegółowe informacje dotyczące Akademii Santander Universidades na Uniwersytecie Ekonomicznym dostępne są w Regulaminie oraz na stronie internetowej http://knb.uek.krakow.pl/

Duración de la beca: Od 14 maja do 12 czerwca 2019 r.
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 120
Información Adicional:
 • Zapisy odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander: www.becas-santander.com w dniach 12-26 kwietnia 2019 roku.
 • Organizatorzy przewidują 80 miejsc w ramach każdego wykładu oraz 25 miejsc w ramach warsztatów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwiększeniu limitu miejsc.
 • Organizatorzy prześlą do wszystkich uczestników informację o decyzji w zakresie kwalifikacji do Akademii do dnia 30 kwietnia 2019 roku.
 • Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Akademii jest udział w co najmniej 4 wykładach otwartych, natomiast dla osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach także udział w obydwu warsztatach.
 • Koordynatorami Akademii na terenie Uczelni jest Koło Naukowe Bankowości UEK oraz Katedra Bankowości UEK.
 • W Akademii Santander Universidades mogą wziąć udział studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyselekcjonowani w procesie rekrutacyjnym po zakończeniu rejestracji. 
 • Administratorem danych osobowych Studentów uczestniczących w Akademii (imię, nazwisko, adres e-mailowy) będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym oraz w celu złożenia ofert dalszej współpracy wybranym Uczestnikom.
 • Z uwagi na fakt, że jeden z wykładów prowadzony będzie w języku angielskim konieczna jest znajomość tego języka na poziomie komunikatywnym (min. B2)
 • Harmonogram spotkań wraz z numerami sal znajduje się na stronie Koła Naukowego Bankowości UEK: http://knb.uek.krakow.pl
Colaboradores:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Koło Naukowe Bankowości na UEK

FAQs / Preguntas frecuentes de la beca

 • 1. W jaki sposób mogę zapisać się na wykłady i warsztaty Akademii Santander Universidades na UEK?

  Zapisy odbywać się będą wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Santander: www.becas-santander.com w dniach 10-26 kwietnia 2019 roku.


 • 2. Jaki jest limit miejsc w ramach Akademii?

  Organizatorzy przewidują 80 miejsc w ramach wykładów otwartych oraz 25 miejsc w ramach warsztatów. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy mogą podjąć decyzję o zwiększeniu limitu miejsc.


 • 3. Kiedy uzyskam decyzję o kwalifikacji do Akademii?

  Organizatorzy prześlą do wszystkich uczestników informację o decyzji w zakresie kwalifikacji do Akademii do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

 • 4. Jakie są warunki uzyskania certyfikatu Akademii?

  Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia Akademii jest udział w co najmniej 4 wykładach otwartych, natomiast dla osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach także udział w obydwu warsztatach.


 • 5. Kto jest koordynatorem Akademii na terenie Uczelni?

  Koordynatorami Akademii na terenie Uczelni jest Koło Naukowe Bankowości UEK oraz Katedra Bankowości UEK.

 • 6. Kto może wziąć udział w Akademii?

  W Akademii Santander Universidades mogą wziąć udział studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyselekcjonowani w procesie rekrutacyjnym po zakończeniu rejestracji. 

 • 7. Kto będzie administratorem moich danych osobowych?

  Administratorem danych osobowych Studentów uczestniczących w Akademii (imię, nazwisko, adres e-mailowy) będzie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w procesie rekrutacyjnym oraz w celu złożenia ofert dalszej współpracy wybranym Uczestnikom.

 • 8. Czy udział w Akademii jest płatny?

  Udział Uczestnika w Akademii jest bezpłatny.

 • 9. W jaki sposób mogę zrezygnować z udziału w Akademii?

  Rezygnacja z udziału w Akademii możliwa jest jedynie do 10 maja w formie maila przesłanego na adres Koła Naukowego Bankowości UEK – knb@uek.krakow.pl. W miejsce osoby, która dokonała rezygnacji Organizatorzy zapraszają kolejnego uczestnika, który nie został zakwalifikowany do udziału w projekcie. 

 • 10. Czy są dodatkowe warunki uczestnictwa w Akademii?

  Z uwagi na fakt, że jeden z wykładów prowadzony będzie w języku angielskim konieczna jest znajomość tego języka na poziomie komunikatywnym (min. B2)

 • 11. Gdzie mogę znaleźć harmonogram oraz sale w których będą się odbywały spotkania?

  Harmonogram spotkań wraz z numerami sal znajduje się na stronie Koła Naukowego Bankowości UEK: http://knb.uek.krakow.pl

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado