Beca Salari UJI Excelentia Banco Santander per al curs 2020/2021

Banco Santander-Universitat Jaume I

Beca salari de 500 € durant 10 mesos per a dones que es matriculen per primera vegada en graus científico-tècnics en la Universitat Jaume I

Dirigido a:

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

a)   Ser espanyola, posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió Europea, sempre que la mateixa estudianta o els seus sustentadors es troben treballant a Espanya, o ser nacional d’un Estat no comunitari amb residència a Espanya d’acord amb el que disposa la normativa sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seua integració social.


b)  Estudiantat que haja finalitzat el batxillerat o un cicle formatiu de grau superior en el curs 2019/2020 i que es matriculen en el primer curs de qualsevol grau impartit en l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume.


c)  Que disposen d’un nivell de renda que els permeta accedir a les beques de caràcter general que convoca el Ministeri d’Educació i Formació Professional per al curs 2020/2021.


Llegiu les particularitats dels requisits (putn 2 de la convocatòria).


Información General

Descripción de la beca:

Beca salari amb una dotació de 500 € mensuals durant 10 mesos per a dones que es matriculen en els graus impartits en l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals en els àmbits STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).


Duración de la beca: 10 mesos
Importe: €500
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 4
Información Adicional:

La beca es podrà prorrogar en els posteriors cursos de grau si la persona compleix amb els requisits de la convocatòria.

Organiza:

FAQs / Preguntas frecuentes de la beca

 • Qui pot participar en aquesta convocatòria?

  Dones que es matriculen en graus impartits en l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I procedents dels estudis de Batxillerat o Formació Professional de grau superior.


 • Puc optar a la beca si em matricule en un altre grau?

  No, només els vinculats a les àrees de Ciència, Tecnologia, Enginyeries i Matemàtiques.

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado