Beca UPF World

Universitat Pompeu Fabra

Si tens una plaça d'intercanvi, per al curs 2019/20 en una universitat que tingui un conveni bilateral amb al UPF, pots optar a aquest ajut!

Dirigido a:
De la Universidad/es: Universidad Pompeu Fabra

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

 • Ser estudiant de la UPF i estar matriculat en qualssevol dels graus oficials impartits pels centres integrats de la UPF, tant en el moment de la sol·licitud, com en el de gaudi de la beca.
 • Haver superat un mínim de 50 ECTS.
 • Ser seleccionat per una plaça d’intercanvi per al curs 2019-20 per a estudiar a una universitat amb la que s’hagi subscrit conveni bilateral i no ser beneficiari de beca a través d’altres programes d’ajuts a la mobilitat internacional convocats directament per la UPF o través de l’A4U.
 • Disposar d’una nota mitjana de 6.5 o superior (6.0 per les Enginyeries) a l’expedient acadèmic del grau a data de la sol·licitud de plaça de mobilitat.
 • L’estada de mobilitat acadèmica ha de ser de 3 mesos com a mínim durant el curs 2019-20.Información General

Descripción de la beca:

“UPF World” busca donar major cobertura als estudiants que marxen en conveni bilateral i, particularment, dels estudiants becaris MECD, per tal que la seva situació econòmica no condicioni la decisió de destinació ni el privi d’adquirir una experiència internacional. Així doncs, l’objecte de l’ajut és sufragar parcialment les despeses en què incorrin els estudiants beneficiaris de places d’intercanvi o mobilitat del curs 2019-2020 durant la seva estada.


L'import de l'ajut es de 1.000€ per estudiant i estada. Aquesta quantitat es complementa amb 1.000€ addicionals en el cas dels estudiants que hagin estat beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs 2018-19. La dotació global del programa per al curs 2019-20 és de 130.000€.

País de destino: Argentina, Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Iran, Japón, Marruecos, México, Rusia, Singapur, Taiwán, Chile, China
Duración de la beca: Per a estades durant el curs acadèmic 2019/20
Importe: €2,000 , €1,000
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 102
Información Adicional:

Els ajuts s’atorgaran entre els estudiants que siguin elegibles segons els requisits de la beca, donant prioritat als estudiants que siguin beneficiaris de les beques de caràcter general del MECD durant el curs 2018-19. Tenint en compte aquest criteri de priorització, els estudiants seran ordenats per nota mitjana. Per a més informació, consulteu les bases dels ajuts (veure documents adjunts).


Aquests ajuts són incompatibles amb qualssevol altres que atorgui directament la Universitat Pompeu Fabra o través de l’A4U. 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado