Becas Santander-URL 2019/2020. Bolsas internacionales de viaje

Universitat Ramon Llull / Banco Santander

movilidad

La Universitat Ramon Llull obre la convocatòria de Beques Santander – URL 2019/2020 en concepte de borses de viatge fora d’Europa.

Dirigido a: Posgraduados, Pregraduados
Que vivan en: España.
De la Universidad/es: Universitat Ramon Llull

 1. Inscripciones abiertas
  del 14/06/2019 al 19/07/2019

 2. Evaluación de solicitudes
  del 20/07/2019 al 30/09/2019

 3. Publicación de resultados
  30/09/2019

 4. Proceso finalizado


Requisitos

1) Ser estudiant de la Universitat Ramon Llull el curs 2018-2019.

2) Estar matriculat durant el curs 2019-2020 a qualsevol titulació de grau o màster impartida per la Universitat Ramon Llull.

3) Realitzar una estada mínima d’un mes sencer, amb reconeixement de crèdits, fora d’Europa.

4) Tenir nacionalitat espanyola.

5) Haver sol·licitat la beca MOBINT 2019 (modalitat B) de l’AGAUR que convoca la Generalitat de Catalunya segons la convocatòria d’ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats de Catalunya per al curs 2019-2020, sempre i quan els requisits de la convocatòria ho permetin.

6) No ser ni haver estat mai beneficiari d’una altra beca de mobilitat promoguda per aquesta o d’altres entitats financeres tramitades a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon Llull.


Información General

Descripción de la beca:

La Universitat Ramon Llull obre la convocatòria de Beques Santander – URL 2019/2020 en concepte de borses de viatge per fomentar la mobilitat internacional amb reconeixement acadèmic fora d’Europa, destinada als estudiants del curs 2019-2020 de la nostra Universitat.

País de destino:
Duración de la beca: Mínimo 1 mes
Importe: €1,000
¿Qué incluye la beca? Cuantía económica
Número de becas ofrecidas: 24
Información Adicional:
Organiza:

Instrucciones

1) L’estudiant s’haurà de registrar prèviament i de manera obligatòria a la beca Santander-URL a través d'aquesta web abans de les 14h del divendres 19 de juliol de 2019.

2) Emplenar el formulari online de sol·licitud de beca de la web de la Universitat Ramon Llull.

3) Un cop emplenat i signat el formulari de la web de la Universitat Ramon Llull, caldrà imprimir-lo, enviar-lo i presentar-lo a l’Oficina de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL (c. Claravall, 1-3. 08022 Barcelona) juntament amb la següent documentació abans del dia 19 de juliol a les 14h:

 • Fotocòpia del DNI
 • Certificació acadèmica original atorgada per la Secretaria General del Centre o Facultat de l’estudiant.
 • Fotocòpia del resguard de sol·licitud de la beca MOBINT 2019 (modalitat B) de l’AGAUR (en el cas d’haver-la sol·licitat).

 1. Inscripciones abiertas
  del 14/06/2019 al 19/07/2019

 2. Evaluación de solicitudes
  del 20/07/2019 al 30/09/2019

 3. Publicación de resultados
  30/09/2019

 4. Proceso finalizado

Proceso finalizado