Becas Santander-URL 2019/2020. Bolsas internacionales de viaje

Universitat Ramon Llull / Banco Santander

La Universitat Ramon Llull obre la convocatòria de Beques Santander – URL 2019/2020 en concepte de borses de viatge fora d’Europa.

Dirigido a:
De la Universidad/es: Universitat Ramon Llull

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

1) Ser estudiant de la Universitat Ramon Llull el curs 2018-2019.

2) Estar matriculat durant el curs 2019-2020 a qualsevol titulació de grau o màster impartida per la Universitat Ramon Llull.

3) Realitzar una estada mínima d’un mes sencer, amb reconeixement de crèdits, fora d’Europa.

4) Tenir nacionalitat espanyola.

5) Haver sol·licitat la beca MOBINT 2019 (modalitat B) de l’AGAUR que convoca la Generalitat de Catalunya segons la convocatòria d’ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats de Catalunya per al curs 2019-2020, sempre i quan els requisits de la convocatòria ho permetin.

6) No ser ni haver estat mai beneficiari d’una altra beca de mobilitat promoguda per aquesta o d’altres entitats financeres tramitades a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon Llull.


Información General

Descripción de la beca:

La Universitat Ramon Llull obre la convocatòria de Beques Santander – URL 2019/2020 en concepte de borses de viatge per fomentar la mobilitat internacional amb reconeixement acadèmic fora d’Europa, destinada als estudiants del curs 2019-2020 de la nostra Universitat.

País de destino:
Duración de la beca: Mínimo 1 mes
Importe: €1,000
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 24
Información Adicional:
Organiza:

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados