Becas Santander-URL 2019/2020. Bolsas internacionales de viaje

Para Posgraduados, estudiantes de 1 países de Universitat Ramon Llull
Beca de Movilidad .
Información General

La Universitat Ramon Llull obre la convocatòria de Beques Santander – URL 2019/2020 en concepte de borses de viatge per fomentar la mobilitat internacional amb reconeixement acadèmic fora d’Europa, destinada als estudiants del curs 2019-2020 de la nostra Universitat.

Información Adicional
¿Qué incluye la beca?
Cuantía económica
Requisitos

1) Ser estudiant de la Universitat Ramon Llull el curs 2018-2019.

2) Estar matriculat durant el curs 2019-2020 a qualsevol titulació de grau o màster impartida per la Universitat Ramon Llull.

3) Realitzar una estada mínima d’un mes sencer, amb reconeixement de crèdits, fora d’Europa.

4) Tenir nacionalitat espanyola.

5) Haver sol·licitat la beca MOBINT 2019 (modalitat B) de l’AGAUR que convoca la Generalitat de Catalunya segons la convocatòria d’ajuts a la mobilitat internacional de l’estudiantat amb reconeixement acadèmic de les universitats de Catalunya per al curs 2019-2020, sempre i quan els requisits de la convocatòria ho permetin.

6) No ser ni haver estat mai beneficiari d’una altra beca de mobilitat promoguda per aquesta o d’altres entitats financeres tramitades a través del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon Llull.

Instrucciones

1) L’estudiant s’haurà de registrar prèviament i de manera obligatòria a la beca Santander-URL a través d'aquesta web abans de les 14h del divendres 19 de juliol de 2019.

2) Emplenar el formulari online de sol·licitud de beca de la web de la Universitat Ramon Llull.

3) Un cop emplenat i signat el formulari de la web de la Universitat Ramon Llull, caldrà imprimir-lo, enviar-lo i presentar-lo a l’Oficina de Relacions Internacionals i Estudiants de la URL (c. Claravall, 1-3. 08022 Barcelona) juntament amb la següent documentació abans del dia 19 de juliol a les 14h:

  • Fotocòpia del DNI
  • Certificació acadèmica original atorgada per la Secretaria General del Centre o Facultat de l’estudiant.
  • Fotocòpia del resguard de sol·licitud de la beca MOBINT 2019 (modalitat B) de l’AGAUR (en el cas d’haver-la sol·licitat).

Organiza