Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la UIB: Línia 1

Universitat de les Illes Balears

Cursos/Formación

Adquisició de recursos bibliogràfics que estiguin inclosos a les guies docents d’assignatures dels Programes Oficials de Màster de la UIB.

Dirigido a: Profesores
Que vivan en: España.
De la Universidad/es: Universidad De Las Islas Baleares

 1. Inscripciones abiertas
  del 04/09/2019 al 17/02/2020

 2. Evaluación de solicitudes
  del 18/02/2020 al 28/02/2020

 3. Publicación de resultados
  28/02/2020

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Poden sol·licitar ajuts per aquesta línia d’actuació els directors i les directores dels Programes Oficials de Màster de la UIB, presencials o semi-presencials, la implantació dels quals estigui autoritzada per la CAIB a la data de l’avaluació de la sol·licitud.


Información General

Descripción de la beca:

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La present convocatòria dóna les bases i les instruccions per sol·licitar ajusts per a la primera d’aquestes línies: Ajuts a l’adquisició de recursos bibliogràfics que formin part de les activitats formatives dels Programes Oficials de Màster de la UIB.

Aquesta línia d’actuació està destinada a contribuir a l’adquisició de recursos bibliogràfics que estiguin inclosos a les guies docents d’assignatures dels Programes Oficials de Màster de la UIB. L’import màxim de l’ajut és de 1.200 euros per programa oficial.

Poden sol·licitar ajuts per aquesta línia d’actuació els directors i les directores dels Programes Oficials de Màster de la UIB, presencials o semi-presencials, la implantació dels quals estigui autoritzada per la CAIB a la data de l’avaluació de la sol·licitud.

Duración de la beca: 1 curs acadèmic
Importe: €1,200
¿Qué incluye la beca? Cuantía económica
Número de becas ofrecidas: 15
Información Adicional:

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 17 de febrer de 2020 i n’hi haurà tres resolucions al llarg d’aquest període, 27 de setembre de 2019, 22 de novembre de 2019 i 21 de febrer de 2020. La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca

A la sol·licitud telemàtica s’hi haurà d’adjuntar:

 • Justificació i pressupost de la despesa.
 • Detall de les assignatures on s’inclouen (o s’inclouran) cada un dels recursos bibliogràfics per al qual es demana l’ajut.
Documentos asociados a la beca:

Instrucciones

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca. No es tindran en compte sol·licituds que no arribin per aquest enllaç.

Per poder fer efectiu l’ajut, els beneficiaris hauran d’acceptar explícitament la concessió de l’ajut dins dels 10 dies laborables següents a la comunicació de la resolució, complir amb els terminis i requisits establerts a la present convocatòria. Per a aquesta línia, les adquisicions de material hauran de fer-se abans de l’1 d’abril de 2020.

La publicitat de les activitats realitzades en el marc d’aquest programa és obligatòria i hi ha de constar una referència al suport del Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, del Centre d’Estudis de Postgrau i de l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears, i de Santander Universidades. (per exemple, per a aquesta línia 1: "Aquest recurs bibliogràfic ha estat finançat en el marc del programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau del CEP i de l’EDUIB, amb el suport del Banc de Santander i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització"). Una vegada completada l’activitat, i en el moment de fer efectiu l’ajut, s’haurà d’omplir un petit qüestionari que servirà per presentar una memòria d’activitats al Banco Santander.

Si, per causes sobrevingudes i excepcionals, es requereix una modificació dels conceptes aprovats a la resolució de l’ajut que no impliqui augment de la despesa serà suficient informar al CEP-EDUIB per escrit amb el model corresponent de la modificació sobrevinguda. En cas de què la modificació impliqui un augment del pressupost aprovat, s’haurà de demanar l’anul·lació de la sol·licitud resolta favorablement, per escrit amb el model corresponent, i fer una nova sol·licitud per tal que sigui aprovada per la comissió avaluadora en alguna de les reunions programades. Per a qualsevol sol·licitud aprovada, si les activitats subvencionades no queden degudament justificades, la persona beneficiada es compromet a tornar l’ajut econòmic concedit.

El CEP i l’EDUIB es reserven el dret de demanar, en qualsevol moment del procediment, documentació suplementària.


 1. Inscripciones abiertas
  del 04/09/2019 al 17/02/2020

 2. Evaluación de solicitudes
  del 18/02/2020 al 28/02/2020

 3. Publicación de resultados
  28/02/2020

 4. Proceso finalizado

Inscripciones abiertas
del 04/09/2019 al 17/02/2020