Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la UIB: Línia 1

Universitat de les Illes Balears

Adquisició de recursos bibliogràfics que estiguin inclosos a les guies docents d’assignatures dels Programes Oficials de Màster de la UIB.

Dirigido a:
De la Universidad/es: Universidad de Las Islas Baleares

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Poden sol·licitar ajuts per aquesta línia d’actuació els directors i les directores dels Programes Oficials de Màster de la UIB, presencials o semi-presencials, la implantació dels quals estigui autoritzada per la CAIB a la data de l’avaluació de la sol·licitud.


Información General

Descripción de la beca:

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

La present convocatòria dóna les bases i les instruccions per sol·licitar ajusts per a la primera d’aquestes línies: Ajuts a l’adquisició de recursos bibliogràfics que formin part de les activitats formatives dels Programes Oficials de Màster de la UIB.

Aquesta línia d’actuació està destinada a contribuir a l’adquisició de recursos bibliogràfics que estiguin inclosos a les guies docents d’assignatures dels Programes Oficials de Màster de la UIB. L’import màxim de l’ajut és de 1.200 euros per programa oficial.

Poden sol·licitar ajuts per aquesta línia d’actuació els directors i les directores dels Programes Oficials de Màster de la UIB, presencials o semi-presencials, la implantació dels quals estigui autoritzada per la CAIB a la data de l’avaluació de la sol·licitud.

Duración de la beca: 1 curs acadèmic
Importe: €1,200
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 15
Información Adicional:

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 17 de febrer de 2020 i n’hi haurà tres resolucions al llarg d’aquest període, 27 de setembre de 2019, 22 de novembre de 2019 i 21 de febrer de 2020. La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca

A la sol·licitud telemàtica s’hi haurà d’adjuntar:

 • Justificació i pressupost de la despesa.
 • Detall de les assignatures on s’inclouen (o s’inclouran) cada un dels recursos bibliogràfics per al qual es demana l’ajut.

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado