Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la UIB: Línia 2

Universitat de les Illes Balears

Ajuts a la mobilitat de professorat extern per contribuir a les despeses de viatge, allotjament i manutenció... per la impartició de classes, seminaris o conferències.

Dirigido a:
De la Universidad/es: Universidad de Las Islas Baleares

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

Poden sol·licitar aquests ajuts els directors i les directores dels Programes Oficials de Màster de la UIB, presencials o semi-presencials, i els coordinadors i les coordinadores dels Programes de Doctorat de la UIB la implantació dels quals estigui autoritzada per la CAIB a la data de l’avaluació de la sol·licitud.

Els beneficiaris hauran de participar en la docència dels Programes Oficials de Màster de la UIB o en activitats formatives específiques dels Programes de Doctorat de la UIB i podran ser professorat d‘universitats, o membres de centres d’investigació de prestigi, així com professionals reconeguts en els seus àmbits laborals relacionats amb els estudis.

Les estades del professorat beneficiari tindran una durada màxima d’una setmana laboral (5 dies laborables, quatre nits), i s'hauran de realitzar entre l'1 d'octubre de 2019 i el 30 de juny de 2020.

En cas d’ajuts a estudis de Màster, l’estada s’haurà de realitzar obligatòriament en el període lectiu del Programa de Màster i sempre abans del 31 de maig de 2020.


Información General

Descripción de la beca:

El Centre d’Estudis de Postgrau (CEP), l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (EDUIB) i el Vicerectorat d'Investigació i Internacionalització, juntament amb el patrocini del Banco Santander, amb la voluntat de contribuir al perfeccionament del potencial humà que hi ha en tots els seus àmbits d’actuació, i convençuts de la importància que tenen el progrés científic, la investigació, l’excel·lència formativa, la mobilitat i la qualificació professional per al desenvolupament de la societat, han aportat el finançament necessari per tal de crear un Programa d’Impuls, Mobilitat i Internacionalització dirigit als estudis oficials de postgrau de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Aquest programa conté quatre línies d’actuació. La present convocatòria dóna les bases i les instruccions per sol·licitar ajuts per a la segona d’aquestes línies: Ajuts a la mobilitat de professorat extern en Programes Oficials de Màster i de Doctorat de la UIB.

Aquesta línia d’actuació està destinada a contribuir a les despeses de viatge, allotjament i manutenció de les persones beneficiàries, així com a la gratificació per la impartició de classes, seminaris o conferències. L’import màxim de l’ajut per programa i curs acadèmic és de 1.200 euros per als programes oficials de màster i doctorat.

Aquesta quantitat ha d’incloure el material de difusió, el qual és obligatori i haurà de tenir el vistiplau del CEP-EDUIB. Els ajuts de les activitats emmarcades dins la VI Setmana del Postgrau, que se celebrarà del 20 al 24 d’abril de 2020, podran arribar fins a un màxim de 200 euros addicionals i la difusió de les activitats correran a càrrec del CEP-EDUIB. Si escau, es prioritzaran aquelles propostes que puguin resultar d’interès a audiències amples.

País de destino: España
Duración de la beca: 1 setmana laboral (5 dies laborables, quatre nits)
Importe: €1,200
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 25
Información Adicional:

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 18 de maig de 2020 i n’hi haurà quatre resolucions al llarg d’aquest període, 27 de setembre de 2019, 22 de novembre de 2019, 21 de febrer de 2020 i 22 de maig de 2020.

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca

A la sol·licitud telemàtica s’hi haurà d’adjuntar:

 • Proposta d'activitats a realitzar.
 • Previsió del calendari d'aquestes activitats.
 • Previsió de despeses.
 • Informe d'adequació del perfil del candidat/a beneficiari/a i el CV abreujat del candidat/a.

Aquests ajuts són compatibles amb altres convocatòries.


 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados