Nagroda Santander w konkursie wiedzy o historii AWF Warszawa z okazji Jubileuszu 90-lecia Uczelni

AWF Warszawa

Jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem AWF w Warszawie – zgłoś się!

Wygraj konkurs wiedzy o historii AWF w Warszawie i odbierz swoją nagrodę!

Dirigido a:
De la Universidad/es: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

W konkursie mogą brać udział studenci, doktoranci i pracownicy studiujący i zatrudnieni w części warszawskiej Uczelni. Nagroda może być przyznana pracownikowi AWF w Warszawie, który spełnia następujące warunki:

a) jest nauczycielem akademickim, dla którego AWF w Warszawie jest podstawowym miejscem pracy,

b) pozostaje z AWF w Warszawie w stosunku pracy.

Wypłata nagrody będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego i zostanie przekazana na wskazany przez wnioskującego rachunek bankowy w Santander Bank Polska, którego jest właścicielem głównym.Información General

Descripción de la beca:

Konkurs zostanie zrealizowany w formie testu pisemnego składającego się z 20 pytań z zakresu wiedzy o historii, tradycji i obiektach AWF Warszawa. Pytania testowe będą zawierać po cztery odpowiedzi, spośród których uczestnicy konkursu wskażą jedną prawidłową.

Duración de la beca: Nagroda finansowa zostanie wypłacona jednorazowo
Importe: PLN 500
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 20
Colaboradores:
Jubileusz 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados