Nagroda Santander w konkursie wiedzy o historii AWF Warszawa z okazji Jubileuszu 90-lecia Uczelni

AWF Warszawa

Premios

Jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem AWF w Warszawie – zgłoś się!

Wygraj konkurs wiedzy o historii AWF w Warszawie i odbierz swoją nagrodę!

Dirigido a: Doctorandos, Personal asociado a la universidad, Pregraduados
Que vivan en: Polonia.

 1. Inscripciones abiertas
  del 28/11/2019 al 17/12/2019

 2. Evaluación de solicitudes
  del 18/12/2019 al 20/12/2019

 3. Publicación de resultados
  20/12/2019

 4. Proceso finalizado


Requisitos

W konkursie mogą brać udział studenci, doktoranci i pracownicy studiujący i zatrudnieni w części warszawskiej Uczelni. Nagroda może być przyznana pracownikowi AWF w Warszawie, który spełnia następujące warunki:

a) jest nauczycielem akademickim, dla którego AWF w Warszawie jest podstawowym miejscem pracy,

b) pozostaje z AWF w Warszawie w stosunku pracy.

Wypłata nagrody będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego i zostanie przekazana na wskazany przez wnioskującego rachunek bankowy w Santander Bank Polska, którego jest właścicielem głównym.Información General

Descripción de la beca:

Konkurs zostanie zrealizowany w formie testu pisemnego składającego się z 20 pytań z zakresu wiedzy o historii, tradycji i obiektach AWF Warszawa. Pytania testowe będą zawierać po cztery odpowiedzi, spośród których uczestnicy konkursu wskażą jedną prawidłową.

Duración de la beca: Nagroda finansowa zostanie wypłacona jednorazowo
Importe: PLN 500
¿Qué incluye la beca? Cuantía económica
Número de becas ofrecidas: 20
Documentos asociados a la beca:
Colaboradores:
Jubileusz 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Instrucciones

Uczestnicy w terminie do 11 grudnia zostaną poinformowani o miejscu i godzinie przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej: https://www.awf.edu.pl/uczelnia/o-nas/jubileusz-90-lecia/projekt-santander-universidades/konkurs


 1. Inscripciones abiertas
  del 28/11/2019 al 17/12/2019

 2. Evaluación de solicitudes
  del 18/12/2019 al 20/12/2019

 3. Publicación de resultados
  20/12/2019

 4. Proceso finalizado

Proceso finalizado