Nagroda Santander Universidades z okazji 20-lecia utworzenia UKSW

Para Doctorandos, Personal asociado a la universidad, Investigadores, profesores, estudiantes de 1 países de Uniwersytet KardynałA Stefana WyszyńSkiego
Beca de Premios .
Información General

Nagroda Santander Universidades za osiągnięcia studenckie, naukowe lub organizacyjne na rzecz Uniwersytetu dla najlepszych studentów, doktorantów pracowników UKSW z okazji 20-lecia utworzenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego będą przyznawane, najlepszym studentom oraz pracownikom zgodnie z Regulaminem Realizacji Projektów Santander Universidades na UKSW z dnia 6 czerwca 2019 r. dostępnym na https://uksw.edu.pl/pl/wspolpraca/projekty-i-stypendia Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020.

Zgłoszenie do konkursu jest możliwe od 10.06.2019 r. do dnia 30.08.2019 r.

Zgłoszenia można dokonać na stronie www.santander-grants.com

Współpraca między Santander Bank Polska, a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się w 2012 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy UKSW a partnerami zagranicznymi. 

Información Adicional

Nagroda Santander Universidades jest przyznawana studentom, doktorantom, pracownikom uczelni wyróżniającym się zaangażowaniem społecznym oraz inicjatywami na rzecz rozwoju Uczelnii. 

¿Qué incluye la beca?
Cuantía económica
Requisitos

Komitet Monitorujący współpracę pomiędzy Uniwersytetem a Santander Universidades ze zgłoszonych aplikacji przez platformę www.santander-grants.com spełniających wymagania Regulaminu Realizacji Projektów Santander Universidades na UKSW z dnia 6 czerwca 2019 r. wybierze 40 osób spełniających wymagania wykazujących się zaangażowaniem społecznym oraz inicjatywami na rzecz rozwoju Uczelni.

Instrucciones

O przyznaniu lub nie przyznaniu dofinansowania zostanie Pan/Pani poinformowana mailowo.

Colaboradores

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie & Santander Universidades