Santander Doble Titulación Internacional UVEG

Universitat de València - Estudi General

movilidad

Ajuda de 1.000 euros per a estudiants que fan el segon any internacional en estudis de doble titulació internacional.

Dirigido a: Pregraduados
Que vivan en:
De la Universidad/es: Universidad De Valencia

 1. Inscripciones abiertas
  Del 05/09/2019 al 30/09/2019

 2. Evaluación de solicitudes
  del 01/10/2019 al 21/10/2019

 3. Publicación de resultados
  21/10/2019

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Estudiants i estudiantes matriculats en programes de doble titulació internacional de la Universitat de València que no tinguen adjudicada cap beca del programa Erasmus Estudis o de la convocatòria de Programa Internacional de la Universitat de València.


Información General

Descripción de la beca:

Ajuda econòmica a la mobilitat internacional per a estudiants i estudiantes de Grau que participen en un programa de doble titulació internacional en universitats europees i que no siguen beneficiaris d’altres beques de mobilitat convocades per la Universitat de València.

País de destino:
Duración de la beca: Curs acadèmic 2019-2020
Importe: €1,000
¿Qué incluye la beca? Cuantía económica
Número de becas ofrecidas: 60
Información Adicional:

És un pagament únic de 1.000 euros a l'inici de la mobilitat. Cal presentar l'imprés de sol·licitud abans del 10 de setembre en el Registre d'Entrada de la Universitat de València. També es pot enviar pe correu certificat a "Universitat de València; Registre d'Entrada; Av. Blasco Ibáñez 13; 46010 València; Espanya"


Instrucciones

Els beneficiaris i beneficiàries han de presentar el "Certificat d'Incorporacio/Arribada" quan s'incorporen a la universitat de destinació. Aquesta presentació suposa l'acceptació de la beca per part de l'estudiant o estudianta.


 1. Inscripciones abiertas
  Del 05/09/2019 al 30/09/2019

 2. Evaluación de solicitudes
  del 01/10/2019 al 21/10/2019

 3. Publicación de resultados
  21/10/2019

 4. Proceso finalizado

Inscripciones abiertas
Del 05/09/2019 al 30/09/2019