Staże dla studentów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Para estudiantes de 1 países de Uniwersytet KardynałA Stefana WyszyńSkiego
Beca de Prácticas .
Información General

Staże dla studentów w jednostkach administracyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są okazją do zapoznania się z codzienną pracą administracji sektora szkolnictwa wyższego i zdobycia cennego doświadczenia. Zdefiniuj swój obszar zainteresowania w formularzu zgłoszeniowym (marketing, finanse, IT, prawo, administracja i inne) wskaż preferowaną jednostkę UKSW i zaaplikuj o 3-miesięczny staż (2 000 zł brutto miesięczne). Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba posiadająca status studenta może ubiegać się o dofinasowanie stażu/praktyki, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, która przyjmuje studenta na staż/praktykę. Realizacja stażu/praktyki musi nastąpić do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenie do konkursu jest możliwe od 10.06.2019 r. do dnia 21.06.2019 r.

Zgłoszenia można dokonać na stronie www.santander-grants.com

Współpraca między Santander Bank Polska, a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się w 2012 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy UKSW a partnerami zagranicznymi. 

Información Adicional

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

¿Qué incluye la beca?
Cuantía económica
Requisitos

Osoba posiadająca status studenta może ubiegać się o dofinasowanie stażu/praktyki, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, która przyjmuje studenta na staż/praktykę. Realizacja stażu/praktyki musi nastąpić do 30 listopada 2019 r.

Instrucciones

Wybrane osoby zostaną poinformowane mailowo i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Colaboradores

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie & Santander Universidades