Staże dla studentów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zaaplikuj na staż w administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, złap pierwsze doświadczenie z administracją sektora szkolnictwa wyższego, zdobądź cenne doświadczenie!

Dirigido a:
De la Universidad/es: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Osoba posiadająca status studenta może ubiegać się o dofinasowanie stażu/praktyki, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, która przyjmuje studenta na staż/praktykę. Realizacja stażu/praktyki musi nastąpić do 30 listopada 2019 r.


Información General

Descripción de la beca:

Staże dla studentów w jednostkach administracyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są okazją do zapoznania się z codzienną pracą administracji sektora szkolnictwa wyższego i zdobycia cennego doświadczenia. Zdefiniuj swój obszar zainteresowania w formularzu zgłoszeniowym (marketing, finanse, IT, prawo, administracja i inne) wskaż preferowaną jednostkę UKSW i zaaplikuj o 3-miesięczny staż (2 000 zł brutto miesięczne). Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba posiadająca status studenta może ubiegać się o dofinasowanie stażu/praktyki, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, która przyjmuje studenta na staż/praktykę. Realizacja stażu/praktyki musi nastąpić do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenie do konkursu jest możliwe od 10.06.2019 r. do dnia 21.06.2019 r.

Zgłoszenia można dokonać na stronie www.santander-grants.com

Współpraca między Santander Bank Polska, a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się w 2012 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy UKSW a partnerami zagranicznymi. 

Duración de la beca: 3-miesięczny staż, płatny 2000 zł brutto miesięcznie
Importe: PLN 6,000
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 4
Información Adicional:

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Colaboradores:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie & Santander Universidades

 1. Inscripciones abiertas
  de null al null
  23:00

 2. Evaluación de solicitudes
  de null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado