Staże dla studentów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zaaplikuj na staż w administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, złap pierwsze doświadczenie z administracją sektora szkolnictwa wyższego, zdobądź cenne doświadczenie!

Dirigido a:
De la Universidad/es: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

Osoba posiadająca status studenta może ubiegać się o dofinasowanie stażu/praktyki, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, która przyjmuje studenta na staż/praktykę. Realizacja stażu/praktyki musi nastąpić do 30 listopada 2019 r.


Información General

Descripción de la beca:

Staże dla studentów w jednostkach administracyjnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są okazją do zapoznania się z codzienną pracą administracji sektora szkolnictwa wyższego i zdobycia cennego doświadczenia. Zdefiniuj swój obszar zainteresowania w formularzu zgłoszeniowym (marketing, finanse, IT, prawo, administracja i inne) wskaż preferowaną jednostkę UKSW i zaaplikuj o 3-miesięczny staż (2 000 zł brutto miesięczne). Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba posiadająca status studenta może ubiegać się o dofinasowanie stażu/praktyki, po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Uczelni, która przyjmuje studenta na staż/praktykę. Realizacja stażu/praktyki musi nastąpić do 30 listopada 2019 r.

Zgłoszenie do konkursu jest możliwe od 10.06.2019 r. do dnia 21.06.2019 r.

Zgłoszenia można dokonać na stronie www.santander-grants.com

Współpraca między Santander Bank Polska, a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęła się w 2012 roku. Jej głównym celem jest wspólna realizacja przedsięwzięć o charakterze naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przyczyniających się do rozwoju studentów, doktorantów i pracowników Uczelni oraz współpracy międzynarodowej pomiędzy UKSW a partnerami zagranicznymi. 

Duración de la beca: 3-miesięczny staż, płatny 2000 zł brutto miesięcznie
Importe: PLN 6,000
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 4
Información Adicional:

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Colaboradores:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie & Santander Universidades

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados