Wizyta studyjna w Santander City w Boadilli del Monte

Para estudiantes de 1 países de Uniwersytet Ekonomiczny In Poznań
Información General

Wizyta studyjna realizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Bank Santander Polska S.A. w ramach projektu „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP”, POWR.03.01.00-00-K239/15, r, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Santander Bank Polska S.A. w ramach programu Santander Universidades stwarzają niesamowitą szansę poznania międzynarodowej instytucji finansowej. W trakcie dwóch dni spędzonych w Miasteczku Finansowym Santander, gdzie mieści się główna siedziba firmy uczestnicy wizyty wezmą udział w serii spotkań i warsztatów realizowanych przez specjalistów Banku, a także będą mieli okazję poznać cały obiekt podczas specjalnej wycieczki z przewodnikiem. Tematy poruszane podczas wizyty będą nawiązywały do zarządzania ryzykiem kredytowym, zarządzania aktywami oraz pasywami banku, a także miękkich aspektów takich jak CRM czy zarządzania strategicznego w Grupie. Warsztaty i wykłady zostaną przeprowadzone przez ekspertów z Grupy Santander w głównej siedzibie w Ciudad Grupo Santander. Edif. Arrecife, 28660 Boadilla del Monte, Madryt, Hiszpania.

¿Qué incluye la beca?
Alojamiento, Matrícula, Transportes, Cursos
Requisitos

  1. W wizycie studyjnej mogą wziąć udział studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziału Zarządzania, kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz kierunku Zarządzanie, którzy aktualnie znajdują się na III roku studiów I stopnia lub II roku studiów II stopnia (studia stacjonarne lub niestacjonarne).
  2. Warunkiem uczestnictwa w wizycie jest pomyślne przejście rekrutacji oraz wzięcie udziału w Projekcie.
  3. W celu uczestnictwa w Projekcie zainteresowani studenci, spełniający warunki opisane w §2 pkt. 1., zobowiązani są wypełnić wszystkie dokumenty stanowiące załącznik nr 1 do Regulamin uczestnictwa w wizycie studyjnej realizowanej w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP” realizowanej we współpracy z Santander Bank Polska S.A. z dnia 17.06.2019 ("Regulamin").
  4. Skany wypełnionych i podpisanych dokumentów studenci zobowiązani są przesłać za pośrednictwem platformy www.santander-grants.com do dnia 05.07.2019, a następnie dostarczyć do pokoju 216 w budynku głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, al. Niepodległości 10, Poznań, do Pani Katarzyny Kołodziej do dnia 03.07.2019 do godziny 14:00 (godziny urzędowania 07:30-14:00).
  5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego bez załączenia dokumentów stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu lub niedostarczenie ich zgodnie z § 2 punktem 4 Regulaminu będzie równoznaczne z rezygnacją studenta w postępowaniu rekrutacyjnym.
  6. Studenci spełniający kryterium przedstawione w § 2 pkt 1 Regulaminu, którzy są uczestnikami aktualnej edycji Projektu nie składają dokumentów, o których mowa w § 2, punkcie 3 Regulaminu.
  7. W wizytach mogą brać udział studenci, którzy znają j. angielski na poziomie co najmniej średniozaawansowanym.
  8. W wizytach mogą brać udział studenci, którzy posiadają ważny dowód osobisty, którego termin ważności przekracza o pół roku datę zakończenia wizyty.

Instrucciones

W przypadku akceptacji aplikacji dalsze instrukcje zostaną wysłane drogą mailową.

Colaboradores

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny