Stypendium Santander Universidades z okazji Jubileuszu 90-lecia AWF Warszawa

AWF Warszawa

Premios

Jeśli możesz pochwalić się wysoką średnią ocen za rok akademicki 2018/2019 studiując na AWF Warszawa, to aplikuj i odbierz stypendium!

Dirigido a: Pregraduados
Que vivan en: Polonia.

 1. Inscripciones abiertas
  del 25/11/2019 al 06/12/2019

 2. Evaluación de solicitudes
  del 07/12/2019 al 18/12/2019

 3. Publicación de resultados
  18/12/2019

 4. Proceso finalizado


Requisitos

Stypendium dla studentów, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali najwyższe roczne średnie ocen na kierunku studiów może być przyznane studentom posiadającym status studenta AWF w Warszawie, studiów w części warszawskiej Uczelni i w Filii AWF w Warszawie w Białej Podlaskiej, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów. O Stypendium mogą ubiegać się również studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w bezpośrednio kolejnym roku akademickim licząc od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Wymagane jest załączenie do formularza zgłoszeniowego skanu zaświadczenia (w formacie pdf) z dziekanatu o średniej ocen za rok akademicki 2018/2019.


Información General

Descripción de la beca:

Stypendium Santander Universidades z okazji Jubileuszu 90-lecia Uczelni, dla studentów AWF Warszawa, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali najwyższe roczne średnie ocen na kierunku studiów.

Duración de la beca: Stypendium jest wypłacane jednorazowo
Importe: PLN 1,000 , PLN 500
¿Qué incluye la beca? Cuantía económica
Número de becas ofrecidas: 59
Colaboradores:
90-lecie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Instrucciones

Zakwalifikowany uczestnik otrzyma mailem informację w sprawie przyznania lub nieprzyznania stypendium.

Regulamin Stypendium jest dostępny pod adresem: https://awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0007/48076/8.z1.pdf


FAQs / Preguntas frecuentes de la beca

 • Czy jeśli studiuję na dwóch kierunkach, to mogę aplikować o stypendium, na każdym z tych kierunków?

  NIE. Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach, może ubiegać się o Stypendium tylko na jednym kierunku studiów w Uczelni.

 1. Inscripciones abiertas
  del 25/11/2019 al 06/12/2019

 2. Evaluación de solicitudes
  del 07/12/2019 al 18/12/2019

 3. Publicación de resultados
  18/12/2019

 4. Proceso finalizado

Proceso finalizado