Stypendium Santander Universidades dla najlepszego i najbardziej przedsiębiorczego studenta ALK

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Aplikuj na stypendium SU dla najlepszych i najbardziej przedsiębiorczych studentów ALK w kwotach: 5 000 zł i 3 000,00 PLN!

Dirigido a:
De la Universidad/es: Akademia Leona Koźmińskiego

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

**** SEE ENGLISH VERSION BELOW ****

a.    Studenci ze średnią 5,00 i udokumentowaną działalnością przedsiębiorczą z dwóch semestrów w roku akademickim 2018/2019 mogą ubiegać się o stypendium wysokości 5 000,00 zł.

b.    Studenci ze średnią 4,90-4,99 i udokumentowaną działalnością przedsiębiorczą z dwóch semestrów w roku akademickim 2018/2019 mogą ubiegać się o stypendium wysokości 3 000,00 zł.


a.     Students with a GPA above 5,00 and documented entrepreneurial activity in both semesters of the 2018/2019 academical year can apply for a scholarship in the amount of 5,000 PLN.

b.     Students with a GPA of 4,90 - 4,99 and documented entrepreneurial activity in both semesters of the 2018/2019 academical year can apply for a scholarship in the amount of 3,000 PLN.Información General

Descripción de la beca:

*** SEE ENGLISH VERSION BELOW ***

Stypendium Santander Universidades dla najlepszych i najbardziej przedsiębiorczych studentów Akademii Leona Koźmińskiego jest nagrodą dodatkową przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwotach: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych), najbardziej przedsiębiorczym studentom z wybitnymi osiągnięciami naukowymi.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego wręczenia stypendiów Fundacji Koźmińskich, które odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Atrium D w Akademii Leona Koźmińskiego.

1.    Organizatorzy konkursu powołają Komisję, która przyzna punkty za średnią ocen i działalność przedsiębiorczą z dwóch semestrów w roku akademickim 2018/2019 (maksymalnie 100 punktów, przy czym 50 w obszarze osiągnięć naukowych i 50 punktów w obszarze działalności przedsiębiorczej).

2.    Na podstawie przesłanych zgłoszeń zostanie sporządzona przez Organizatorów lista rankingowa uwzględniająca sumę punktów uzyskanych z dwóch kryteriów – średnia ocen i udokumentowana postawa przedsiębiorcza.

Stypendium Santander Universidades może zostać przyznane studentowi:

a)   2 lub 3 roku studiów I stopnia, 1 lub 2 roku studiów II stopnia, a także od 2 do 5 roku studiów jednolitych magisterskich w roku akademickim 2018/2019.

b)   który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, w tym średnią ocen w roku akademickim 2018/2019 nie niższą niż 4,90.

c)    który uzyskał indywidualne potwierdzone osiągnięcia wykazujące postawę przedsiębiorczą.


*** ENGLISH VERSION ***

The Santander Universidades Scholarship for the best and most resourceful students of the Leon Koźmiński Academy is a prize awarded only once during the the academic year, in the following amounts: 5 000 PLN (five thousand złotych), 3 000 PLN (three thousand złotych), to the most resourceful students with outstanding academical achievements. 

The results will be announced during the Official Leon Koźmiński Foundation Scholarship Presentation , which will take place on the 3rd of December 2019, at 9 PM in Atrium D at the Leon Koźmiński Academy.


1.     There will be a Committee , which will admit points for the grade point average and entrepreneurial activity during the two semesters of the academical year of 2018/2019 ( a maximum of 100 points, 50 in the field of academical studies and 50 for entrepreneurial activity).

a.     Students with a GPA above 5,00 and documented entrepreneurial activity in both semesters of the 2018/2019 academical year can apply for a scholarship in the amount of 5,000 PLN.

b.     Students with a GPA of 4,90 - 4,99 and documented entrepreneurial activity in both semesters of the 2018/2019 academical year can apply for a scholarship in the amount of 3,000 PLN.


Duración de la beca: Wypłata jednorazowa do 15 grudnia 2019 r.
Importe: PLN 5,000 , PLN 3,000
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 4
Información Adicional:

Dodatkowe informacje oraz Regulamin przyznawania stypendium Santander Universidades dostępne są na stronie www.fundacja.kozminski.edu.pl


FAQs / Preguntas frecuentes de la beca

 • Kontakt

  W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Igą Bala pod adresem mailowym: balai@kozminski.edu.pl

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados