Stypendium Santander Universidades dla studentów PWr

Politechnika Wrocławska

Stypendia dla studentów PWr przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym i wymianą międzynarodową.

Dirigido a:
De la Universidad/es: Politechnika Wrocławska

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados


Requisitos

Posiadanie statusu studenta na Politechnice Wrocławskiej.


Información General

Descripción de la beca:

Stypendia dla studentów PWr przeznaczone będą przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką. Stypendia przyznawane będą w szczególności za zaangażowanie społeczne, w inicjatywy na Uczelni oraz za szczególne osiągnięcia w nauce i działalności pozauczelnianej.

Duración de la beca: Stypendium będzie wypłacone jednorazowo
Importe: PLN 2,500
¿Qué incluye la beca?
Número de becas ofrecidas: 10
Colaboradores:
Politechnika Wrocławska

 1. Inscripciones abiertas
  Del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  Del null al null

 3. Publicación de resultados