"Przedsiębiorcze Koło" Konkurs Santander Universidades dla Kół Naukowych Politechniki Łódzkiej

Politechnika Łódzka

Premios Cursos/Formación

Weźcie udział w konkursie na najlepszy pomysł ! Zgarnijcie do 5 000 zł na co chcecie! 

Dirigido a: Pregraduados
Que vivan en: Polonia.
De la Universidad/es: Politechnika Łódzka

 1. Inscripciones abiertas
  del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  del null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado


Requisitos

W celu zgłoszenia wymagane jest:

 • rejestracja na stronie internetowej https://www.santander-grants.com (należy wybrać przy rejestracji konta na platformie profil kandydat)
 • uzupełnione formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://www.santander-grants.com/pl/program/su_kola_pl
 • załączenie w powyżej wskazanym formularzu zgłoszeniowym statutu koła wraz z aktualnym zarządzeniem;
 • wskazanie co najmniej 4 osób reprezentujących Koło Naukowe Politechniki Łódzkiej (włączając zgłaszającego Koło Naukowe)

Información General

Descripción de la beca:

Kategorie nagród:

Kategoria I: identyfikacja wyzwania: 1500 zł brutto

Kategoria II: rozwiązanie wyzwania: 2500 zł brutto

Kategoria III: prezentacja rozwiązania wyzwania: 1000 zł brutto

Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i myślenia innowacyjnego wśród kół naukowych. 

Etap I – Nagroda w Kategorii I – Identyfikacja wyzwania

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się co najmniej 4 reprezentantów koła naukowego na stronie https://www.santander-grants.com/pl/program/su_kola_pl i wykonanie zadania polegającego na zidentyfikowaniu istotnego problemu dotyczącego społeczności akademickiej lub koła naukowego lub mieszkańców Łodzi oraz przeformułowania go w wyzwanie do rozwiązania w drugim etapie konkursu. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do końca dnia 17 listopada 2019.

Do oceny będą brane pod uwagę:

- sposób, wnikliwość analizy i podejście w jaki zostanie zidentyfikowany istotny problem


Etap II - – Nagroda w Kategorii II – Rozwiązanie wyzwania

Do II etapu konkursu mogą być zakwalifikowani jedynie Uczestnicy, którzy pozytywnie przeszli I etap konkursu, o czym zostaną poinformowani drogą mailową przez organizatora. Warunkiem udziału w II etapie konkursu jest wytypowanie i udział, potwierdzony listą obecności, min. 4 max. 6 reprezentantów koła biorącego udział w konkursie do udziału w warsztatach „Wyzwania do rozwiązania”. Podczas warsztatów uczestnicy poznają metodę projektowania rozwiązań z wykorzystaniem technik myślenia projektowego oraz wypracują rozwiązanie na postawione wyzwanie. Warsztaty odbędą się dnia 21 listopada 2019 w godzinach 16:00 – 20:00 (+/- 1 h).

Do oceny będą brane pod uwagę:

- adekwatność rozwiązania do postawionego wyzwania,

- pomysł,

- prototyp.


Etap III - – Nagroda w Kategorii III – Prezentacja rozwiązania wyzwania

Do III etapu konkursu mogą być zakwalifikowani jedynie Uczestnicy, którzy przejdą I i II etap konkursu. W trzecim etapie konkursu, w dniu 10.12.2019 o godzinie 16:00, podczas wydarzenia towarzyszącego Biznes w Praktyce, reprezentanci koła będą prezentowali rozwiązania w dowolny sposób w czasie nie przekraczającym 3 min. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosowania publiczności.

Do oceny będą brane pod uwagę:

- sposób prezentacji rozwiązania

Duración de la beca: Jednorazowa nagroda dla Koła Naukowego
Importe: PLN 2,500 , PLN 1,500 , PLN 1,000
¿Qué incluye la beca? Cuantía económica
Número de becas ofrecidas: 3
Información Adicional:

Informacje o kwalifikacji na kolejne etapy będą przekazywane przez Organizatora mailowo. Kontakt do organizatora: julia.skrzypkowska@p.lodz.pl

Colaboradores:
Politechnika Łódzka
Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii – Biuro Karier Politechniki Łódzkiej

 1. Inscripciones abiertas
  del null al null

 2. Evaluación de solicitudes
  del null al null

 3. Publicación de resultados

 4. Proceso finalizado