Stypendium Santander Universidades dla studentów i doktorantów WZ UW

Wydział Zarządzania UW

Aplikuj o stypendium Santander Universidades dla najlepszego studenta i doktoranta Wydziału Zarządzania UW!

Dla:
Z uniwersytetu/ów: Uniwersytet Warszawski

 1. Rejestracja otwarta
  Od null do null

 2. Ocena aplikacji
  Od null do null

 3. Publikacja wyników


Wymagania

Wniosek o Stypendium Santander Universidades w wysokości 3000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych brutto) może złożyć student lub doktorant Wydziału Zarządzania UW, który ukończył przynajmniej pierwszy rok studiów i spełnia następujące warunki:

1.     Jest studentem studiów I lub II stopnia, a w poprzednim roku akademickim osiągnął średnią z ocen z toku min. 4,0.

2.     Jest doktorantem na studiach III stopnia.

3.     Złożył wniosek o przyznanie stypendium do 31 maja 2020 r.

 


Informacje ogólne

Opis stypendium:

Do 31 maja 2020 r. najlepsi i najbardziej zaangażowani studenci oraz doktoranci Wydziału Zarządzania UW mogą ubiegać się o stypendium Santander Universidades.


Intencją fundatorów jest nagrodzenie studentów i doktorantów Wydziału Zarządzania UW za ich zaangażowanie w inicjatywy na Uniwersytecie Warszawskim, a także aktywność społeczną oraz za szczególne osiągnięcia w nauce i działalności pozauniwersyteckiej.


Stypendia przede wszystkim powinny być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym.


Więcej szczegółów nt. przyznawania i wypłacania stypendiów znajduje się w Regulaminie.

Czas trwania stypendium: Wypłata jednorazowa do 15 lipca 2020 r.
Wsparcie finansowe: PLN 3,000
Co obejmuje stypendium?
Liczba oferowanych stypendiów: 5
Organizatorzy:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

FAQ - Często zadawane pytania dotyczące stypendium

 • Masz dodatkowe pytania?

  Czekamy na nie pod adresem: biurokarier@wz.uw.edu.pl

 1. Rejestracja otwarta
  Od null do null

 2. Ocena aplikacji
  Od null do null

 3. Publikacja wyników